Platba za ubytovanie sa uhrádza pri nástupe na pobyt v hotovosti!

Cena je pohyblivá. Pohybuje sa od 10 € do 12 € záleží na počte ubytovaných osôb a počtu nocí + kúpeľný poplatok pre obec vo výške 0,45€ na osobu/noc.

V zimnom období k cene účtujeme aj náklady spojené s vykurovaním /Vianoce a Silvester/ od 20.12. – 6. 1.  je cena 13,50 € na osobu /noc + kúrenie + kúpeľný poplatok/.

Dieťa do 1 roka zdarma, do 3 rokov dohodou.

Kde nás nájdete